Spoedtandartsendienst

Wanneer belt u de spoedtandartsendienst?

Er is sprake van een spoedeisende situatie:
nabloedingen, acute ontsteking en acute heftige pijn.

’s Avonds, ’s nachts en tijdens weekeinden, overdag wanneer uw eigen tandarts afwezig is.

Indien u ingeschreven staat in een praktijk van een tandarts in Tiel of in Maurik.

Om de dienstdoende tandarts op te roepen belt u naar de Spoedtandartsendienst: 0900-8602 (€0,90 per gesprek).